ஹரிஹரனின் இசை நிகழ்ச்சி ஒத்திவைப்பு!

யாழ்ப்பாணம் முற்றவெளி அரங்கிலே