Tag: யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவி

மலையகத்தின் பின்தங்கிய பகுதியிலிருந்து யாழ் பல்கலையின் விரிவுரையாளராகியவள்!

மலையகத்தின் பின்தங்கிய பகுதியிலிருந்து யாழ் பல்கலையின் விரிவுரையாளராகியவள்!

மலையகத்தின் பின்தங்கிய பகுதியிலிருந்து யாழ் பல்கலையின் விரிவுரையாளராகியவள்! யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் ஊடக கற்கை நெறி தற்காலிக விரிவுரையாளராக கடமையாற்றிய யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் ஊடக கற்கை நெறி மாணவி ...