Tag: யாழில் ஆறு பிள்ளைகளின் தந்தை பரிதாப மரணம்!

யாழில் ஆறு பிள்ளைகளின் தந்தை பரிதாப மரணம்!

யாழில் ஆறு பிள்ளைகளின் தந்தை பரிதாப மரணம்!

யாழில் ஆறு பிள்ளைகளின் தந்தை பரிதாப மரணம்! மாமரத்திலிருந்து வீழ்ந்தவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். மாமரத்தில் ஏறி கிளை ஒன்றை வெட்டியபோது கிளை முறிந்து கீழே வீழ்ந்ததில் ஆறு ...