Tag: பிள்ளையுடன் வாழ்வதற்கே உயிருடன் உள்ளேன்- சாந்தனின் தாயார் உருக்கம்!

பிள்ளையுடன் வாழ்வதற்கே உயிருடன் உள்ளேன்- சாந்தனின் தாயார் உருக்கம்!

பிள்ளையுடன் வாழ்வதற்கே உயிருடன் உள்ளேன்- சாந்தனின் தாயார் உருக்கம்!

"பிள்ளையுடன் வாழ்வதற்கே உயிருடன் உள்ளேன் நான்..." - சாந்தனின் தாயார் உருக்கம் "எனது ஆசை எல்லாம் எனது பிள்ளை நல்லபடியாக என்னிடம் வந்து சேரவேண்டும் என்பதுதான். அவருடன் ...