Tag: ஜனாதிபதி

ஜனாதிபதியை அவமதிக்கும் சமூக வலைத்தள பதிவுகளுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை!

ஜனாதிபதியை அவமதிக்கும் சமூக வலைத்தள பதிவுகளுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை!

ஜனாதிபதியை அவமதிக்கும் சமூக வலைத்தள பதிவுகளுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை! ஜனாதிபதியை அவமதிக்கும் வகையில் சமூக வலைத்தளங்களிலோ அல்லது வேறு ஊடகங்களிலோ அறிக்கைகளை வெளியிடவோ பகிரவோ முடியாது ...