Tag: கொழும்பு

விபச்சார விடுதி சுற்றிவளைப்பு. 10 பெண்கள் கைது!

விபச்சார விடுதி சுற்றிவளைப்பு. 10 பெண்கள் கைது!

விபச்சார விடுதி சுற்றிவளைப்பு. 10 பெண்கள் கைது! கொழும்பில் விபச்சார விடுதி சுற்றி வளைக்கப்பட்டதில் விடுதி உரிமையாளர் உட்பட 10 பெண்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கொழும்பு கொள்ளுப்பிட்டி ...